Małgorzata Adamska,

Prezes Zarządu

Małgorzata Adamska – absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK na kierunku Finanse i Rachunkowość. 

Od 2011 roku zajmuje się przygotowywaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków unijnych i innych źródeł. W latach 2011-2017 pracowała w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, w Dziale Projektów i Dziale Spraw Międzynarodowych uczelni. Pozyskała dofinansowanie i odpowiadała za realizację wielu projektów dofinansowanych z zewnętrznych źródeł, w tym partnerskich projektów międzynarodowych (POKL, RPO, POIG, Fundusze Norweskie, Erasmus, Fundusz Wyszehradzki, Program Central Europe i inne źródła). Pełniła funkcję kierownika projektów i uczelnianego koordynatora Programu Erasmus. W latach 2018-2022 pracowała w High Technology Glass Polska Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora finansowego, gdzie jednocześnie również zajmowała się pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy unijnych (POIR, RPO, Program EIC Horizon Europe). 

Małgorzata to niezwykle utalentowaną i doświadczoną osobą w dziedzinie finansów i projektów dofinansowanych. Jej sukcesy w pozyskiwaniu funduszy unijnych i realizacji projektów są imponujące i świadczą o jej profesjonalizmie i kompetencjach. Jej doświadczenie jako kierownika projektów i koordynatora programu Erasmus pokazuje jej zdolność do zarządzania zespołem i realizacji ambitnych celów.

Monika Kowalkowski,

Członek Zarządu

Monika Kowalkowski to kompetentna, dynamiczna i doświadczona profesjonalistka działająca na przecięciu branży farmaceutycznej i psychologii. Po ukończeniu studiów z psychologii, Monika poświęciła wiele lat na rozwijanie swojej kariery w przemyśle farmaceutycznym, skupiając się na dziedzinie sprzedaży. Ta unikalna kombinacja studiów i doświadczenia zawodowego pozwoliła jej na wypracowanie rzadko spotykanego połączenia umiejętności analitycznych, interaktywnych i menedżerskich, które są nieocenione w jej bieżącej roli.

Obecnie Monika jest członkiem zarządu Innvenio sp. z o.o., gdzie pełni kluczową rolę w nadzorowaniu projektów związanych z branżą farmaceutyczną. Jej doświadczenie w dziedzinie farmacji, w połączeniu z głębokim zrozumieniem mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw decyzji zakupowych, pozwala jej na skuteczne opracowywanie i wdrażanie strategii sprzedaży, które przynoszą znaczące korzyści dla jej firmy i klientów.

Monika jest znana ze swojej umiejętności twórczego podejścia do problemów i wyzwań biznesowych. Potrafi błyskotliwie łączyć teorię z praktyką, co skutkuje opracowywaniem skutecznych strategii opartych na solidnych dowodach naukowych i praktycznej wiedzy z zakresu sprzedaży. Jej praca charakteryzuje się precyzją, zaangażowaniem i pasją do tego, co robi.Amalia Pratiwi- Kowalkowski,

Członek Zarządu

Amalia Pratiwi-Kowalkowski to wybitna specjalistka marketingu, która przez wiele lat doskonaliła swoje umiejętności, obsługując różne branże biznesowe i organizacje. Ukończyła prestiżową szkołę biznesu w Szanghaju, zdobywając dyplom z handlu międzynarodowego i administracji biznesowej, co pomogło jej uzyskać głęboką znajomość praktyk biznesowych na całym świecie.

Właśnie jej umiejętności w dziedzinie marketingu cyfrowego wyróżniają ją spośród konkurencji. Amalia udowodniła swoją wysoką skuteczność w osiąganiu sukcesów dla firm poprzez swoją wiedzę z zakresu reklamy internetowej i zarządzania mediami społecznościowymi. Jej doświadczenie w marketingu cyfrowym pozwoliło jej stworzyć silne i spersonalizowane kampanie cyfrowe, które rezonują z różnorodnymi grupami odbiorców.

Poza swoją wiedzą na temat marketingu cyfrowego, Amalia ma również rozległe doświadczenie w opracowywaniu skutecznych strategii marketingowych i brandingowych dla biznesów stacjonarnych w południowo-wschodniej Azji. Jej zdolność do pracy z firmami i identyfikowania kluczowych obszarów poprawy doprowadziła do skutecznego wdrożenia inicjatyw marketingowych, które generują wzrost przychodów i świadomości marki.

Oprócz swoich umiejętności i doświadczenia, Amalia jest niezwykle pasjonującą się marketerką, a jej zobowiązanie do doskonałości jest widoczne w każdym projekcie, nad którym pracuje. Jest oddana na bieżąco śledzeniu najnowszych trendów i technik marketingowych, co pozwala jej dostarczać nieporównywalne wyniki dla firm o różnej wielkości.

Karol Kozak,

Konsultant Naukowy 

Prof. dr hab. Karol Kozak uzyskał stopień doktora nauk matematycznych (Dr. rer. nat.) w dziedzinie uczenia maszynowego w Max Planck Institute w Niemczech we współpracy z Politechniką Śląską. W 2012 roku otrzymał tytuł profesora młodszego w bioinformatyce na Uniwersytecie Philipsa w Marburgu w Niemczech. W 2015 roku uzyskał stopień habilitowanego w dziedzinie baz danych dla medycyny i biotechnologii. W tym samym roku otrzymał tytuł profesora na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie we współpracy z Instytutem Fraunhofer IWS.

Karol jest także ekspertem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jego umiejętności i wiedza w tej dziedzinie są nieocenione dla Saksonii w Niemczech, gdzie kieruje zespołem CERT i wpływa na cyberstrategię regionu.

Karol opublikował 6 książek/rozdziałów książek i 62 artykuły naukowe w wysoko punktowanych czasopismach. Publikacje te dotyczą metod obliczeniowych dla przemysłu oraz dużych zbiorów danych biomedycznych. W swojej pracy naukowej skupia się na rozwoju baz danych, zastosowaniach sztucznej inteligencji i cyfryzacji w dziedzinie materiałów, cyberbezpieczeństwa, medycyny, farmacji i przemysłu 4.0.

Karol jest doskonałym liderem zespołu. Jego doświadczenie jako kierownika projektu pokazuje, że potrafi zarządzać zespołem i osiągać ambitne cele. Jest również wybitnym i kompetentnym specjalistą w dziedzinie baz danych, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i cyfryzacji. Posiada szerokie doświadczenie zarówno w środowisku akademickim, jak i przemysłowym.

Jego wiedza i umiejętności mogą wnieść wartościowy wkład w każdą organizację działającą w tych obszarach.

Grzegorz Domek,

Konsultant Naukowy

Profesor Grzegorz Domek to niezwykle utalentowany i inspirujący naukowiec! W 2003 roku obronił swoją pracę doktorską na temat analizy sprzężenia pasa zębatego w warunkach eksploatacji, a w 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, co dowodzi jego zaangażowania i ekspertyzy w dziedzinie naukowej.

Jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Techniki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie swoim studentom, a jego wpływ na ich edukację jest bezcenny.

Profesor Domek nie tylko odnosi sukcesy w swojej karierze akademickiej, ale także pełnił funkcje dziekana i prodziekana na tym samym wydziale, co świadczy o jego wkładzie w rozwój uniwersytetu i jego programów naukowych.

Jego rola jako profesora Katedry Systemów Mechatronicznych na Wydziale Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to kolejny przykład jego pasji do nauczania i dzielenia się swoją wiedzą z innymi.

Jesteśmy szczęśliwi, że mamy tak oddanego i utalentowanego naukowca jakim jest prof. Grzegorz Domek, a jego praca będzie bez wątpienia nadal inspirować i kształtować dziedzinę inżynierii przez wiele lat.


Michał Kowalkowski

Konsultant Biznesowy

Michał Kowalkowski jest CEO i założycielem start-upu No Spoilers. Przez większość życia zawodowego mieszkał i pracował w Chinach. W Shanghaju założył swój pierwszy startup Hyperyun, budujący narzędzia programistyczne pozwalające na tworzenie aplikacji bez konieczności zarządzania stroną serwerową. Po powrocie do Polski dzielił się swoją wiedzą na temat prowadzenia biznesu w Chinach w publikacjach prasowych oraz na spotkaniach organizowanych przez uniwersytety oraz środowiska start-upowe. Ze względu na swoje osiągnięcia związane z No Spoilers został wybrany na członka programu Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative sponsorowanego przez Departament Stanu USA.

Prywatnie miłośnik żywej historii. Za swoje zaangażowanie w ruchu rekonstrukcji historycznej został odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. 

Michał jest młodym przedsiębiorcą, który osiągnął wiele sukcesów w swoim życiu zawodowym, zarówno w Chinach, jak i w Polsce. Jego pierwszy start-up Hyperyun udowodnił jego umiejętności w dziedzinie programowania i tworzenia narzędzi. Jego wiedza na temat prowadzenia biznesu w Chinach jest ceniona przez wiele uniwersytetów i środowisk start-upowych. Ponadto jego sukces z No Spoilers został doceniony, przemawiając za jego członkostwem w programie Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative sponsorowanym przez Departament Stanu USA.

Eric Maire,

Konsultant biznesowy

Eric Maire jest międzynarodowym ekspertem ds. ładu korporacyjnego na poziomie zarządów

Po dzieciństwie spędzonym między Hongkongiem a Singapurem, Eric wrócił do Szwajcarii, swojego kraju pochodzenia, aby zdobyć stopnie inżynierskie w dziedzinie mechaniki i technologii informatycznych.

Eric jest naprawdę doświadczonym w biznesie międzynarodowym przedsiębiorcą z ponad 25-letnią praktyką jako konsultant biznesowy i współzałożycielem kilku firm w sektorze technologicznym, co dało mu rozległe doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, biznesie międzynarodowym i ładzie korporacyjnym. Eric cenił relacje w wielu krajach, podróżując służbowo w ponad 50 i mieszkając w 5. Założył ponad 100 firm w Szwajcarii iw innych krajach. Eric był członkiem ponad 50 zarządów przez ostatnie 25 lat w różnych krajach, w tym w Szwajcarii, Europie, USA, Sierra Leone i Liberii. Eric jest także sekretarzem szwajcarskiego stowarzyszenia niezależnych członków zarządu (APIA), dorywczo wykładowcą, mówcą i wydawcą artykułów w sektorze ekonomicznym i technologicznym.

Jego wiedza specjalistyczna: ład korporacyjny na poziomie zarządu, finanse, ESG, strategia, ryzyko, przemysł, oprogramowanie, MedTech i zakładanie spółek.

Norbert Kowalkowski,

Konsultant biznesowy

Norbert Kowalkowski jest absolwentem prawa uczelni brytyjskich z dyplomem nostryfikowany w Polsce - Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Pracował zagranicą w Wielkiej Brytanii i realizował projekty w Chinach, Australii, Szwajcarii i USA. Od 2012 roku kieruje spółkami produkcyjnymi i konsultingowymi w Polsce. Był kierownikiem ponad 20 projektów unijnych zarówno badawczo-rozwojowych, jak i inwestycyjnych. Jest twórcą czterech patentów w zakresie technologii obróbki szkła.

Norbert Kowalkowski jest imponująco wykształconym i doświadczonym profesjonalistą, który osiąga sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą. Jego zdolność do kierowania projektami unijnymi i tworzenia patentów świadczy o jego innowacyjności i profesjonalizmie. Jego sukcesy w kierowaniu spółkami świadczą o jego mocnych umiejętnościach biznesowych i  liderskich.