Dlaczego My?

Jesteśmy zespołem specjalistów z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz projektów badawczo-rozwojowych. Nasze doświadczenia to także projekty inwestycyjne realizowane w Niemczech, Chinach, Szwajcarii i Rosji. Nie jesteśmy jednak jedynie profesjonalistami pozyskującymi finansowanie dla innych. Każdy z naszych członków zespołu realizował, rozliczał czy nadzorował projekty realizowane przez spółki będące beneficjentami funduszy unijnych czy inwestycji. Znamy wszystkie problemy związane nie tylko z znalezieniem potrzebnych funduszy, ale także z realną realizacją projektów.

Przed startem Innvenio

112 mln  +

Uzyskanych środków

40  +

Zrealizowanych projektów

25 +

Klientów

 

Co robimy?

 

Ocena

Bezpłatnie i bez żadnych warunków wstępnych oceniamy Wasz projekt wskazując możliwe sposoby pozyskania funduszy.

Partnerzy

Pomagamy znaleźć i wybrać partnerów, w tym firmy badawczo-rozwojowe, aby wniosek i projekt miały największe szanse powodzenia.

Wniosek

Przygotujemy wniosek o dofinansowanie uczestnicząc w jego tworzeniu. Nie ograniczamy się jedynie do strony formalnej, ale aktywnie tworzymy jego merytoryczną część.

Rozliczenie

Pomagamy nie tylko w rozliczeniu finansowym, ale także przygotujemy wszystkie niezbędne raporty i pisma.

Narzędzia

Udostępniamy naszym klientom narzędzia do zarządzania projektem i do automatyzacji zdań projektowych.

Rewitalizacja

Pomagamy ponownie znaleźć dofinansowanie dla projektów nieudanych w przeszłości.

Jak pracujemy?

Ocena

Prosimy naszych klientów o podstawowe informacje o projekcie.

Raport

Bezpłatnie przygotujemy krótki raport oceniający projekt i szanse na dofinansowanie.

Weryfikacja

Omawiamy z klientem jego projekt i weryfikujemy scenariusze działań.

Umowa

Podpisujemy umowę  o poszukiwaniu finansowania.

 

Znajdziemy inwestora

dla twojego projektu

NowościNasi klienci

Nasz Zespół

Małgorzata Adamska

Prezes Zarządu

Monika Kowalkowski

Członek Zarządu

Amalia Pratiwi-Kowalkowski

Członek Zarządu

Karol Kozak

Doradca naukowy

Grzegorz Domek

Doradca naukowy

Michał Kowalkowski

Doradca biznesowy

Eric Maire

Doradca biznesowy

Norbert Kowalkowski

Doradca biznesowy