Ile?
50 mln    

Maksymalny kwota dofinansowania

Procent?
80%  

Maksymalny poziom dofinansowania (B+R)

Budżet?
6,67 mld   

Maksymalny budżet
konkursu

Kiedy?
12.04.23

Data złożenia
wniosku

Podstawowe informacje.

 

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,

 • wdrożenie wyników prac B+R,

 • rozbudowę infrastruktury badawczej,

 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa

 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Beneficjenci             

 • mikro przedsiębiorstwa, 

 • małe  przedsiębiorstwa,

 • średnie  przedsiębiorstwa,

 • duże przedsiębiorstwa.

Przedmiot finansowania       

prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,

wdrożenie wyników prac B+R,

rozbudowę infrastruktury badawczej,

transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa,

internacjonalizację przedsiębiorstwa,

podnoszenie kompetencji kadr.

Warunki finansowania            

W przypadku MŚP każdy projekt musi zawierać obowiązkowo: moduł prac B+R lub moduł wdrożenia prac B+R; w przypadku dużych firm obowiązkowo moduł prac B+R. Wynikiem prac powinna być innwoacja produktowa lub procesowa, projekty muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Wskaźniki rozliczenia              

Wdrożanie innowacji produktowych lub procesowych.

 Poziomy wsparcia (wdrożenia)                             Premia dla MSP:

+ 10 % dla firm średnich,

+ 20 % dla mikro i małych firm

Premia +10% dla obszarów w regionach objętych wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, tj. województw:

łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i lubelskiego (premia zacznie obowiązywać po komunikacie KE).


W regionie warszawskim stołecznym maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem §4 i §6, wynosi:

 1. 25% dla obszarów należących do gmin Baranów, Blonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;

 2. 35% dla obszarów należących do gmin Dabrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.

Intensywność bazowa od 01.01.2025 zostanie zmniejszona o 5%.

Koszty kwalifikowane

Zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych

Zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości

Nabycie robót i materiałów budowlanych

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

Zakup usług doradczych, zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji

Koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych

Zwiększenie efektywności energetycznej

Inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji

Propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

Koszty usług doradczych w tym przeprowadzenie audytu energetycznego

Koszty pośrednie 25%

(B+R tylko) 

Wynagrodzenia
(B+R tylko)

Zakup materiałów
(B+R tylko)