Ile?
6 mln      

Maksymalny kwota dofinansowania

Procent?
70%  

Maksymalny poziom dofinansowania

Budżet?
578 mln   

Maksymalny budżet
konkursu

Kiedy?
31.04.23

Data złożenia
wniosku

Podstawowe informacje.

 

Kredyt technologiczny FENG to nowa edycja dobrze znanej z programów POIG 2007-2013 i POIR 2014-2020 dotacyjnej formy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Produkt przeznaczony jest dla firm, które wdrażają innowacyjne technologie i uruchamiają na ich podstawie produkcję nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Dofinansowanie, które sięgnie nawet 70% kosztów kwalifikowanych projektu będzie mogło być przeznaczone m.in. na zakup maszyn i urządzeń oraz budowę budynków i budowli. Pod warunkiem, że są one niezbędne do wdrożenia innowacyjnej technologii opracowanej przez przedsiębiorcę lub zakupionej od zewnętrznego podmiotu. Intensywność wsparcia dla inwestycji zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa – obowiązuje Mapa Pomocy Regionalnej na lata 2021-2027 (źródło: BGK).

Beneficjenci

  • mikro przedsiębiorstwa, 

  • małe  przedsiębiorstwa,

  • średnie  przedsiębiorstwa.

Przedmiot finansowania

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznej, która polegać może na: zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług albo na wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Warunki finansowania

Obowiązkiem wnioskodawcy jest posiadanie promesy kredytowej na realizację inwestycji. Dofinansowanie zaś spłaca w części kapitał kredytu zaciągniętego na jego realizację.

Wskaźniki rozliczenia

  • Poszerzenie oferty sprzedaży produktów, procesów lub usług,

  • Wzrost innowacyjności oraz jakości produkcji i w konsekwencji wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,

  • Wzrost potencjału firmy w drodze współpracy z jednostkami naukowymi.

Poziomy wsparcia


Premia dla MSP:

+ 10 % dla firm średnich,

+ 20 % dla mikro i małych firm

Premia +10% dla obszarów w regionach objętych wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, tj. województw:

łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i lubelskiego (premia zacznie obowiązywać po komunikacie KE).


W regionie warszawskim stołecznym maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem §4 i §6, wynosi:

  1. 25% dla obszarów należących do gmin Baranów, Blonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;

  2. 35% dla obszarów należących do gmin Dabrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.

Intensywność bazowa od 01.01.2025 zostanie zmniejszona o 5%.

Koszty kwalifikowane

Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej

Zakup środków trwałych innych niż nieruchomości

Nabycie robót i materiałów budowlanych

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych, studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne