Ile?
6 mln      

Maksymalny kwota dofinansowania

Procent?
70%  

Maksymalny poziom dofinansowania

Budżet?
333 mln   

Maksymalny budżet
konkursu

Kiedy?
17.08.23

Data złożenia
wniosku

Podstawowe informacje.

 

Kredyt Ekologiczny to finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, którego przedsiębiorcy mogą spodziewać się na początku 2023 r. Firmy, które posiadają status mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa (do 3 000 pracowników) będą mogły starać się o środki na sfinansowanie inwestycji pozwalających zwiększyć efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Otrzymaną dotację będzie można przeznaczyć na inwestycje związane z  modernizacją infrastruktury lub zwiększenia energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Działania te powinny przyczyniać się do uzyskania efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%. Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie   do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych.    (źródło: BGK).

Beneficjenci

 • mikro przedsiębiorstwa,  

 • małe  przedsiębiorstwa, 

 • średnie  przedsiębiorstwa,

 • duże przedsiębiorstwa.

Przedmiot finansowania

 • modernizacji źródeł energii cieplnej/elektrycznej lub wymiany na systemy OZE,

 • termomodernizacji budynków,

 • modernizacji wewnętrznych linii ciepłowniczych,

 • modernizacji systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia,

 • modernizacji oświetlenia,

 • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii,

 • energooszczędne procesy produkcyjne (wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie),

 • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności.


Warunki finansowania

Realizacja przedsięwzięcia będzie musiała zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Rekomendujemy nawiązanie współpracy z wykonawcą już teraz. Do czasu uruchomienia naboru cała niezbędna dokumentacja z audytu powinna być już gotowa. Decyzja o finansowaniu projektu wymagać będzie w pierwszej kolejności pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. W ten sposób kompetencje banków komercyjnych zostaną wykorzystane do potwierdzenia potencjału ekonomicznego i finansowej wykonalności analizowanych projektów inwestycyjnych. W tym przypadku również warto z wyprzedzeniem dokonać niezbędnych analiz finansowych.

Wskaźniki rozliczenia

Uzyskane z kredytu ekologicznego dofinansowanie trzeba przeznaczyć na kompleksowe przedsięwzięcie poprzedzone audytem energetycznym. Audyt powinien wykazać co najmniej 30% oszczędności zużycia energii pierwotnej. 

Poziomy wsparcia


Premia dla MSP:

+ 10 % dla firm średnich,

+ 20 % dla mikro i małych firm

Premia +10% dla obszarów w regionach objętych wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, tj. województw:

łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i lubelskiego (premia zacznie obowiązywać po komunikacie KE).


W regionie warszawskim stołecznym maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem §4 i §6, wynosi:

 1. 25% dla obszarów należących do gmin Baranów, Blonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;

 2. 35% dla obszarów należących do gmin Dabrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.

Intensywność bazowa od 01.01.2025 zostanie zmniejszona o 5%.

Koszty kwalifikowane

Roboty i materiały budowlane

Środki trwałe (w tym koszty ich transportu, montażu i uruchomienia)i

Zakup, instalację i uruchomienie OZE

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych, studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne