Wzornictwo dla Polski Wschodniej
Dotacje w zakresie wzornictwa

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i części województwa mazowieckiego mogą otrzymać dofinansowanie na działania związane z wzornictwem. Do kosztów kwalifikowanych należą:

1)      koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,

2)      koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,

3)      nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,

4)      nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

5)      koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,

6)      koszty usług szkoleniowych.

Nabór trwa do 29 sierpnia, a pula dostępnych środków to 100 mln zł. 


Udostępnij ten artykuł

SMART do 15.11.2023
Wydłużenie terminu składania wniosków