SMART do 15.11.2023
Wydłużenie terminu składania wniosków

Drugi nabór w Ścieżce SMART został wydłużony i trwa do 15 listopada 2023. Nadal można rozpocząć pracę nad wnioskiem o dofinansowanie dla Twojej firmy. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,

wdrożenie wyników prac B+R,

rozbudowę infrastruktury badawczej,

transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa

oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji. W przypadku dużych firm moduł B+R jest obligatoryjny. 


Udostępnij ten artykuł

Granty na Eurogranty
Dofinansowanie wniosków w programie Horyzont