Program SMART rusza
Pierwsze dotacje w programie FENG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła program SMART – od 21 lutego 2023 roku do 31 października 2023 roku z podziałem na rundy i dofinansowaniem na:

  • realizację projektów badawczo-rozwojowych (dotychczasowa „Szybka ścieżka")

  • wdrożenie innowacji (budowa / rozbudowa hal produkcyjnych, zakup środków trwałych),

  • infrastrukturę B+R, 

  • internacjonalizację, 

  • ochronę środowiska i efektywność energetyczną, 

  • cyfryzację, 

  • szkolenia i podnoszenie kompetencji.

Wnioskodawcy sami decyduja o modułach, o które wnioskują. Pierwsza runda kończy się już 12 kwietnia 2023 roku z kwotą dofinansowania 5,1 mld zł. To 5-krotnie więcej środków niż alokacja przewidziana dla kolejnej rundy, a także 25% całej alokacji SMART do 2027 roku.

Czym jest SMART?

Zakres wsparcia w ramach priorytetu SMART stanowi ścieżka siedmiu niżej wskazanych modułów, umożliwiających realizację kompleksowych projektów. Przedsiębiorca będzie składał jeden wniosek o dofinansowanie i wybierał z katalogu te moduły, które najbardziej wpisują się w potrzeby firmy. Natomiast MŚP muszą obowiązkowo uwzględnić we wniosku moduł dotyczący prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenia innowacji będącej wynikiem zrealizowanych działań B+R. Pozostałe z nich są opcjonalne. Wnioskodawca może ubiegać się m.in. o finansowanie całego procesu badawczego, obejmującego badania przemysłowe i prace rozwojowe, powstanie prototypu czy testowanie go z zaangażowaniem odbiorców końcowych. Moduły mogą być ze sobą powiązane i dotyczyć działań, które umożliwiają realizację innowacyjnego przedsięwzięcia w ramach kolejnych etapów jego rozwoju lub obejmować zakres wpisujący się w moduły, jednak dotyczący różnych, niezależnych i niepowiązanych ze sobą przedsięwzięć, wynikających z ogólnej strategii rozwoju firmy.

 

Udostępnij ten artykuł

Nowy kredyt technologiczny
Dotacje inwestycyjne BGK