Nowy kredyt technologiczny
Dotacje inwestycyjne BGK

Program Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczynający się od 23 marca 2023 roku do 31 maja 2023 roku z dofinansowaniem na:  

budowa / rozbudowa hal produkcyjno-magazynowych,

zakup środków trwałych i oprogramowania.

Czym jest kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny FENG to nowa edycja dobrze znanej z programów POIG 2007-2013 i POIR 2014-2020 dotacyjnej formy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Produkt przeznaczony jest dla firm, które wdrażają innowacyjne technologie i uruchamiają na ich podstawie produkcję nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Dofinansowanie, które sięgnie nawet 70% kosztów kwalifikowanych projektu będzie mogło być przeznaczone m.in. na zakup maszyn i urządzeń oraz budowę budynków i budowli. Pod warunkiem, że są one niezbędne do wdrożenia innowacyjnej technologii opracowanej przez przedsiębiorcę lub zakupionej od zewnętrznego podmiotu. Intensywność wsparcia dla inwestycji zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa – obowiązuje Mapa Pomocy Regionalnej na lata 2021-2027.


Udostępnij ten artykuł

Nowy kredyt ekologiczny
Inwestycje w zieloną gospodarkę