Nowy kredyt ekologiczny
Inwestycje w zieloną gospodarkę

Kredyt ekologiczny jest konkursem prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego od 6 czerwca 2023 roku do 21 listopada 2023 roku z podziałem na dwie rundy i dofinansowaniem na:

wymianę/modernizację maszyn i linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie,

termomodernizację budynków,

modernizację systemów wentylacji,

klimatyzacji,

oświetlenia,

wymiany źródeł ciepła,

zakup systemów sterowania energią,

instalacje OZE.

Czym jest kredyt ekologiczny?

W programie Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w ramach Priorytetu 3 "Zazielenianie przedsiębiorstw", zostanie uruchomiony nowy instrument finansowania efektywności energetycznej o nazwie Kredyt ekologiczny. Instrument ten będzie mógł być wykorzystany na zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach. Inwestycje realizowane w ramach kredytu ekologicznego będą ukierunkowane na modernizację infrastruktury produkcyjnej (linie technologiczne), budynkowej (termomodernizacja, oświetlenie), a także instalacji OZE zmierzającej do znaczącej redukcji zużycia energii w danym przedsiębiorstwie.


Udostępnij ten artykuł

Kredyt ekologiczny rusza
Dotacje proekologiczne