Granty na Eurogranty
Dofinansowanie wniosków w programie Horyzont

W Programie Horyzont, w cyklicznym naborze EIC Accelerator, dostępne jest dofinansowanie dla firm sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Przedsiębiorca może uzyskać grant w wysokości do 2,5 mln EUR, który rozliczany jest ryczałtowo. Dodatkowo dostępne w tym naborze finansowanie kapitałowe w wysokości od 0,5 do 15 mln EUR. Cykliczne nabory odbywają się kilka razy w każdym roku.

Proponujemy Państwu przygotowanie pełnej aplikacji w ramach Programu Horyzont EIC Accelerator w połączeniu ze złożeniem drugiego wniosku o dofinansowanie w ramach naboru Granty na Eurogranty w Programie FENG. W naborze Granty na Eurogranty ryczałtowe dofinansowanie w kwocie do 300 tys. zł może otrzymać każdy przedsiębiorca, który złoży także wniosek w Programie Horyzont i jego aplikacja tam będzie pozytywnie oceniona. Dofinansowanie uzyskane w ramach Grantów na Eurogranty można przeznaczyć na przygotowanie swojego wniosku do Programu Horyzont. Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w Programie Horyzont. Są to działania podejmowane w związku z przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach procedury jego oceny. Pierwszy nabór w Grantach na Eurogranty rusza już w kwietniu 2024. Zapraszamy do kontaktu. 

Udostępnij ten artykuł

Druga runda SMART zakończona
Nasze wnioski w drugiej rundzie