Druga runda SMART zakończona
Nasze wnioski w drugiej rundzie

Ponownie dziękujemy naszym klientom za zaufanie, które pozwoliło złożenie kolejnych wniosków w drugim naborze wniosków o dofinansowanie w Ścieżce SMART, realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W drugim naborze złożyliśmy dla naszych Klientów do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dwanaście wniosków na łączną kwotę 266 mln zł. łącznie w pierwszym i drugim naborze złożyliśmy więc 19 wniosków na 430 mln zł. 

W 2024 roku są planowane kolejne nabory wniosków w ramach Ścieżki SMART, które dadzą szansę na dofinansowanie nie tylko mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, ale także dużym przedsiębiorstwom, organizacjom badawczym i organizacjom pozarządowym. 


Udostępnij ten artykuł

Promocja marki
Zakończenie konkursu